Vrtić

  • Prvo skoči, reci hop, onda pravac Skočko Hop!

Vrtić

Prostor

PROGRAM RADA

Program rada je sveobuhvatan i sastavljen da zadovoljava različite potrebe deteta za fizičkim i psihičkim razvijanjem. Uz korišćenje savremenih i u praksi potvrđenih metoda naglasak stavlja na:

  • individualizovan pristup svakom detetu,
  • kreiranje podsticajne sredine u kojoj dete ima slobodu da se razvija individualnim tempom,
  • praktičan rad i iskustveno učenje,
  • podsticanje samostalnosti,
  • učenje samodisciplini.

Sve to uz poštovanje detetovog prirodnog psihološkog razvoja.

Uloga vaspitača je da posmatra i usmerava dete, uz fleksibilan sistem rada, prvenstveno poštujući potrebe deteta.

Uloga roditelja je takođe veoma važna. Roditelji su detetovi “prvi učitelji“ tako da se u program uključuju kao partneri i savetnici.

AKTIVNOSTI KOJE IZDVAJAMO:

FIZIČKA AKTIVNOST  je neophodna kako za fizički tako i za psihički razvoj deteta. Odabranim igrama se razvija akomodacija, koordinacija pokreta i motorike, kao i razvoj grafomotorike. Programom ovaj segment nije zanemaren, šta više podignut je na viši nivo jer deca imaju priliku da rade sa stručnim trenerom koji uz vežbe korektivne i razvojne gimnastike brine kako o fizičkom, tako o psihičkom razvoju deteta.

ENGLESKI JEZIK  je postao nezaobilazan element u obrazovanju svakog deteta, tako da se u okviru programa realizuje i svakodnevna komunikacija na engleskom jeziku.

POSEBNO  izdvajamo rad  sa MONTESSORI edukativnim materijalima.

KREATIVNE RADIONICE: gluma, likovne radionice, psihološke radionice.

BORAVAK U PRIRODI: vrtić raspolaže sa dvorištem za igru ispunjen zelenilom, cvećem i raznim dečijim rekvizitima.

 

SARADNJA sa spoljnim saradnicima: psiholog, pedijatar.