Sporta

  • Prvo skoči, reci hop, onda pravac Skočko Hop!

Sporta

Naši mali gimnastičariFizička aktivnost je izuzetno važna za pravilan rast i razvoj deteta.
Deca sve više vremena provode u pasivnom položaju. Dugo i nepravilno sedenje ispred TV-a, kompjutera, radnog stola su doveli do pojave lošeg držanja tela, ravnih stopala i raznih deformiteta kičmenog stuba već u nižim razredima osnovne škole.

Ne postoji donja granica kada treba početi sa fizičkom aktivnošću. Organizovano, stručno vođeno fizičko vežbanje u preventivne i korektivne svrhe ima veoma pozitivno dejstvo kako na fizički, tako i na psiho-socijalni razvoj deteta. Dete kroz sport, igru i zabavu razvija svoj sportski i timski duh, raduje se, takmiči i stiče prijateljstva.

Skočko Hop organizuje za Vaše mališane:

  • KOREKTIVNU I RAZVOJNU GIMNASTIKU

Grupe su podeljene po starosnoj dobi, a mališani već sa 3 godine mogu da se priključe. Rad je predviđen za male grupe, tako da se jednaka i dovoljna pažnja može posvetiti svakom detetu.

Stručan tim trenera će učiniti sve što je potrebno da bi se Vaša deca pravilno razvijala i rasla.